Váš košík
Close Alternative Icon
Košík Icon

Projekty EU

V roce 2020 získala firma SENS Foods CZ s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).
Podpora byla mířena na účast firmy SENS Foods CZ s.r.o. na projekt Tvorba PR kampaně pro značku SENS v Praze za účelem zvýšení povědomí o značce. Očekávaným výstupem je: Vytvoření PR strategie pro firmu SENS na období 2019 a 2020. Sepsání minimálně 10 tiskových zprávám rozhovorů a jiných článků. Vytvoření grafických podkladů, které firmě SENS zůstanou. Publikace minimálně 20 mediálních výstupů. Pravidelný týdenní mentoring členů firmy ohledně postupu jednání s médii a reporting postupu. Komplexní měsíční reporting postupu a dosahování cílů. Finální report po dokončení projektu.
Podpora byla mířena na účast firmy SENS Foods CZ s.r.o. na projekt Nastavení prodejní strategie firmy SENS se zaměřením na expanzi v Praze za účelem přípravy firmy na expanzi do Německa a následné zvýšení prodejů. Očekávaným výstupem je jsou dílčí kvantitativní výstupy mentoringu a poradenství, kterými jsou a) prezentace pro zaměstnance o prodejní strategii firmy SENS včetně nastaveného systému řízení prodeje, b) plán akčních bodů, které povedou k naplnění nové prodejní strategie a c) prodejní model pro prodej do vybraných B2B kanálů. Dalším výstupem bude závěrečná hodnotící zpráva, která popíše, do jaké míry byly naplněny cíle nastavení systému řízení prodeje a vytvoření prodejního modelu pro prodej do vybraných B2B kanálů.
Podpora byla mířena na účast firmy SENS Foods CZ s.r.o. na projekt Re-design webu společnosti SENS v Praze za účelem zvýšení internetových prodejů firmy. Očekávaným výstupem je úprava designu webové stránky sensfoods.com. V důsledku tohoto projektu očekáváme navýšení tržeb jak od nově získaných zákazníků (o 20% v prvním kvartálu 2019), tak od stávajících (očekáváme o 30% větší tržby v prvním kvartálu 2019). Tyto výsledky budou zhodnoceny v závěrečné hodnotící zprávě projektu.
Podpora byla mířena na účast firmy SENS Foods CZ s.r.o. na projekt Analýzy nutričního složení cvrččí moučky v Praze za účelem hlubšího poznání klíčové suroviny používané firmou. Očekávaným výstupem je: Měřicí zpráva obsahující výsledky a jejich zhodnocení. Zpráva bude vyhodnocovat následující:Analycké zhodnocení 60 vzorků vstupní suroviny (cvrččí mouky) – měření granulace, obsah popela, tuku a N-látek)Na základě těchto testů bude vybráno 15 vzorků a u nich bude zhotoven podrobnější profil:- Stanovení profilu mastných kyselin- Stanovení profilu aminokyselin- Stanovení obsahu chitinu- Stanovení celkového počtu
mikroorganismů- Stanovení patogenních či indikátorových mikroorganismů- Stanovení vitaminů A a E- Stanovení prvků – P, Ca, Zn, Mg, Na, K, Fe.
Podpora byla mířena na účast firmy SENS Foods CZ s.r.o. na projekt SENS Foods: projekt inkubace za účelem expanze na německy mluvící trhy a rozšíření zákaznického portfolia v Coworking UFER, Berlín, Paul-Lincke-Ufer 41, 10999, Německo za účelem uzpůsobení firmy a získání zkušeností na německý trh, konkrétně v Berlíně. Očekávaným výstupem je zásadní vliv na firmu SENS, neboť jí umožní expandovat na německý trh. Díky projektu získá společnost SENS možnost vytvořit plán obchodní strategie na cílovém trhu, marketingový plán a bude moct postupně vystavět tým obchodních zástupců pro danou lokaci. Projekt bude rovněž mít nezanedbatelné dopady na pražský region a ekonomiku ČR. Pakliže firma uspěje na německém trhu, bude moct růst z hlediska obratu, což zvyšuje národní HDP. Větší tržby umožní větší investice do vývoje, které umožní prodej dalších nových produktů, což zvyšuje prestiž značky, ale i země, ze které pochází. Jelikož firma SENS pracuje s jedlým hmyzem, což je v zásadě nové potravinářské odvětví, firma se zásadním způsobem podílí na výzkumu a vývoji v této oblasti, čímž zvyšuje inovatinost regionu a České republiky. Projekt tedy posílí mezinárodní postavení České republiky jakožto inovavní země, která investuje do nejmodernějších potravinářských technologií.
Projekty Tvorba PR kampaně pro značku SENS, Nastavení prodejní strategie firmy SENS se zaměřením na expanzi, SENS Foods: projekt inkubace za účelem expanze na německy mluvící trhy a rozšíření
zákaznického portfolia, Analýzy nutričního složení cvrččí moučky a Re-Design webu společnosti SENS jsou spolufinancovány Evropskou unií.

👀 CHECK OUT OUR REVIEWS

WHAT CUSTOMERS ARE SAYING

reviews